Leveringsvoorwaarden:
Beeldbanknederland.nl
is een onderdeel van DesiDesign. Hierna te noemen DesiDesign. Prijzen   De prijzen vermeld op deze website zijn in euro's en inclusief het geldende percentage BTW, tenzij anders vermeld.   Licenties:  Fotolicenties zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij aanschaf namens een bedrijf is een fotolicentie bedrijfsgebonden. Alle afbeeldingen op onze Website worden beschermd door auteursrechten. In een afzonderlijke licentieovereenkomst tussen u en DesiDesign, geeft DesiDesign toestemming om het digitale bestand te gebruiken.

Op alle geleverde digitale bestanden rusten auteursrechten. U koopt een digitale bestand en niet de rechten op een digitaal bestand.

Indien u een foto wil gebruiken of publiceren moet u hiervoor altijd voorafgaand schriftelijke toestemming vragen bij  DesiDesign

Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met  DesiDesign (fotolicentie).

Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat de klant het recht heeft op een eenmalige gebruik, in ongewijzigde vorm, zoals de partijen bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld

In een afzonderlijke licentieovereenkomst tussen u en DesiDesign, geeft DesiDesign toestemming om het digitale bestand te gebruiken.

Indien u foto’s wilt gebruiken voor redactionele of commerciële publicaties, dient hiervoor schriftelijke toestemming te worden gevraagd bij Desidesign.  Commercieel gebruik is ieder gebruik van fotografisch werk waarbij de publicatie primair bedoeld is om winst te maken. Voor commerciële publicaties kunnen hogere tarieven worden gehanteerd.

Bij aanschaf van beeldmateriaal uit de beeldbank dient een licentie te worden gekozen. Afhankelijk van het type licentie wordt er een bepaalde vergoeding gerekend. Indien uiteindelijk toch voor een ander type licentie wordt gekozen, dient DesiDesign hiervan op de hoogte te worden gesteld. DesiDesign heeft het recht om extra kosten te factureren

Betaling  Betalingen dienen vooruit, op het door DesiDesign aan te wijzen bankrekeningnummer te worden voldaan. Dit bankrekeningnummer staat vermeld op de factuur. De opdracht wordt in behandeling genomen indien de betaling volledig is voldaan.

Verzenden: De digitale bestanden worden via de computer naar u verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt DesiDesign de wijze van verzending.  

Levertijd   Na ontvangst van uw betaling wordt het digitale bestand binnen 24 uur naar de klant verzonden via de computer naar het opgegeven emailadres via We Transfer.

Garantiebepaling De klant dient het geleverde digitale bestand direct na levering te controleren en eventuele gebreken onmiddellijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk of per e-mail te melden.

Auteursrecht   Het auteursrecht op al het fotografisch werk die door DesiDesign aan u worden geleverd, berust uitsluitend bij DesiDesign, tenzij anders vermeld. Vermenigvuldigen of reproduceren van het materiaal is niet toegestaan. Alle afbeeldingen op onze Website worden beschermd door auteursrechten. Toepasselijk recht   Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Bij overeenkomsten met particulieren, zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper / rechtbank is gevestigd. © DesiDesign 2004-2018